Carl Magnus von Wendt

Advokat, vicehärasdhövding

Medlem av Finlands advokatförbund

Ring för att fråga mera

Tyngdpunktsområden

 • Arvs- och familjerätt (bl.a.boutredning och arvskifte, avvittring vid skilsmässa)

 • Personbeskattning (bl.a. skatteplanering och -deklarationer)

 • Konfliktlösning och rättegångar

 • Medling (Advokatförbundets medlar skolning)

 • Intressebevakning (intressebavkningsfullmakt)

Erfarenhet

 • Åtskilliga uppdrag som förordnad boutrednings- och skiftesman i dödsbon.

 • Förmögenhetsförvaltare av utländska huvudmäns egendom i Finland.

 • Lång erfarenhet som familjejurist (egen byrå sedan 1993).

 • Förordnad till likvidator och förvaltare av konkursbo.

 • Tidigare erfarenhet från bank- och företagssektorn, bl.a. som börsmäklare, placeringsrådgivare, och notariatsjurist samt ekonomidirektör och styrelsemedlem i olika bolag.

Språkkunskaper

 • Svenska, Finska, Engelska och Tyska.

Kontakta oss ifall Du är i behov av en sakkunnig advokat