Advokattjänster med lång erfarenhet.

Carl Magnus von Wendt

Advokat, vicehärasdhövding

Medlem av Finlands advokatförbund


Tyngdpunktsområden
Arvs- och familjerätt (bl.a.boutredning och arvskifte, avvittring vid skilsmässa)
Personbeskattning (bl.a. skatteplanering och -deklarationer)
Konfliktlösning och rättegångar
Medling (Advokatförbundets medlar skolning)
Intressebevakning (intressebavkningsfullmakt)


Erfarenhet
Åtskilliga uppdrag som förordnad boutrednings- och skiftesman i dödsbon.
Förmögenhetsförvaltare av utländska huvudmäns egendom i Finland.
Lång erfarenhet som familjejurist.(egen byrå sedan 1993)
Förordnad till likvidator och förvaltare av konkursbo
Tidigare erfarenhet från bank- och företagssektorn, bl.a. som börsmäklare, placeringsrådgivare, och notariatsjurist samt ekonomidirektör och styrelsemedlem i olika bolag.


Språkkunskaper
Svenska, Finska, Engelska och Tyska.