Advokatbyrå C M von Wendt

Ring för att fråga mera

Advokatbyrå C M von Wendt, som opererar i huvudstadsregionen, har kompetens på allmän juridik främst inom civilrätten. Byrån åtar sig brottmål endast i undantagsfall.

Juridisk expertis med lång erfarenhet!

Ring för att fråga mera

Tyngdpunktsområden

Vår främsta inriktning omfattar privatpersoners juridiska ärenden, med tyngdpunkt på arvs- och familjerätt samt personbeskattning. Byrån sköter också bolagsrättsliga ärenden och vi kan bl.a. verka som likvidator vid likvidationsförfarande och som konkursförvaltare i konkursbon.Vi har etablerade kontakter till advokater i Sverige och Norge.


Byråns huvudspråk är svenska och finska. Våra arbetsmetoder innebär ett nära samarbete med våra klienter. Det juridiska biståndet utförs på ett konkret och målinriktat sätt, för att uppnå en optimal lösning.Byrån har goda kontakter till revisorer, besiktningsmän, fastighetsförmedlare, auktionskammare m.fl., som kan anlitas vid behov.


Om du har en förfrågan eller en problemställning som berör ett juridiskt ärende, kontakta gärna vår byrå genom att sända din fråga per e-post till oss, så tar vi kontakt med dig. All information som vi mottar sköts med största diskretion och full tystnadsplikt. Kontakt per e-post förenklar behandlingen av ditt ärende.Kontakta vår byrå per e-post eller telefon, den första kontakten med en kort bedömning av saken gör vi i allmänhet gratis.

Kontakta oss per telefon eller epost